ארגון עובדי צהל - עמוד הבית

רכב שרות

16/06/2011

שלום לחבריי בוועדים

הנדון – הקצאת רכב שרות עבור שנת 2010

 1. כבר בהיכנסי לתפקיד יו"ר הארגון  ב-1.4.11 הבהרתי שנוכח העובדה שעמדות אלה לא חולקו עד אותה תקופה בשנת 2010, מתבקש כי תושלם הענקת עמדות רכב השרות של 2010 ויחולקו עמדות נוספות עבור שנת 2011.

  מערכת הביטחון ניסתה לדלג על שנת 2010 ולכרוך הסכמות מראש וויתורים מהארגון בנושאים שונים, אשר לדעתי אינם הולמים את המתחייב מיחסים בשרות הציבורי, המו"מ נמתח מעבר למתחייב.
  בנוסף טענתי, שאם התמורה הנדרשת מאתנו עבור כל צעד ושעל, הרי מערכת הביטחון  נמצאת ביתרת חוב משמעותית בנושא רכב שרות עקב פרישות רבות.

  במו"מ טענתי, שיש מקום מרכזי לאמון ולכיבוד הסדרים ונוהגים, ושבירתן של מוסכמות יסוד אלו בבחינת קריאת מלחמה.
 2. סוכם עקרונית על חלוקת עמדות רכב שרות עבור שנת 2010 . תכולת רכב השרות מ-1.4.2011.
  הכמות והקריטריונים זהים לשנים עברו ויפורסמו בקרוב ע"י המרכז.
 3. סוכם על מו"מ עבור מכסה נוספת לקראת נובמבר עבור שנת 2011. אציין שהעמדות חלוקות לגבי המכסות בעתיד, היות ומערכת הביטחון טוענת שאינה מחויבת.
 4. ע"פ ה נתונים שברשותי, מערכת הביטחון חסכה למעלה מ-700 עמדות מתפנות של עובדים שפרשו לפנסיה בשנים האחרונות ואני אדרוש אותם במו"מ  העתידי.
  וזוהי רק ההתחלה ...

בידידות

משה פרידמן
יו"ר ארגון עובדי צה"ל

עבור לתוכן העמוד