ארגון עובדי צהל - עמוד הבית

חידוש הביטוח ההדדי לעובדי צה"ל

13/12/2011

לקראת שנת העבודה 2012, תום תוקפה של פוליסת הביטוח ההדדית בה מבוטחים האזרחים עובדי צה"ל, הנחה אותי יו"ר הארגון, כממונה על הרווחה, לבחון מספר הצעות חלופיות לשיפור תנאי הביטוח המוצעים לנו:

במסגרת הליך הבדיקה, התקבלו הצעות מארבע חברות הביטוח הגדולות: הראל, כלל, איילון ומגדל. לאחר ישיבות ערות שקיים הצוות המייעץ לארגון, העיר הערות לגבי כל פוליסה ולאחר גיבוש תובנות ועקרונות נעשה סבב נוסף של בקשת מידע לשיפור עד כה ונבחרה חברת "מגדל" לבטח את עובדי צה"ל.
הביטוח כולל:

א. לעובד - ביטוח ריסק למקרה פטירה בסך 170,000 ש"ח
    ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה (מסיבה רפואית - פרישה מנכות)
    בגובה 50,000 ש"ח

ב. לבת/בן הזוג - ביטוח ריסק בגובה 50,000 ש"ח (למקרה פטירה)

הכל לפי התנאים, הכללים והמגבלות אשר מצויינים בפוליסת הביטוח הקולקטיבית.

ההצטרפת מותנית בתשלום פרמיה:

א. עובד נשוי - 650 ש"ח. ב-12 תשלומים. (לעומת 700 ש"ח בעבר)

ב. עובד שאינו נשוי - 580 ש"ח (לעומת 630 ש"ח בעבר).

עובד שלא מעוניין בביטוח, יוכל לבטל את הצטרפותו לביטוח עד 15 לינואר כבעבר. לא ניתן לבטל ביטוח מעבר למועד זה מכל סיבה שהיא.

לצערנו, הארגון חווה כל שנה אירועים של פטירת עובדים, בני/ות זוג ונכויות רבות. לכן הארגון ממליץ לוועדים להסביר את חשיבות כיסוי ביטוחי למצבים חריגים לעובד ולמשפחתו.

לאחר הפעלת הביטוח, תפנה חברת הביטוח לכל עובד אישית, תמסור לו את העתק הפוליסה הקולקטיבית לידיעתו, ותדאג לעדכון מוטבים על פי רצון העובד.

אנו ממשיכים לשפר את השרות לעובד ובשקיפות מלאה.

ברצוני להודות לצוות המייעץ, ליועץ הפנסיוני וליועץ המשפטי על סיועם  והערותיהם על חוזה הביטוח הקולקטיבי.

 

בברכה,

טלי קדמון
הממונה על רווחה בארגון עובדי צה"ל

  פוליסה
עבור לתוכן העמוד