פנסיה מקיפה לא.ע.צ.

ד' תמוז תשס"ז
20 ביוני 2007

יו"ר ארגון עובדי צה"ל
המנהל הכללי
המשנה ליועמ"ש מערהב"ט
רמ"ט שר הביטחון

הנדון: פנסיה מקיפה לא.ע.צ.

1. בהמשך לדיונים שהתקיימו החודש אצל המנהל הכללי ושר הביטחון, מבקש לחזור ולאשר הודעתנו הקודמת, לפיה: לעובדים עומדת ומתקיימת הזכות לפנסיה מקיפה!

2. המשרד, על דעת שר הביטחון, המנהל הכללי, גורמי האוצר והיועץ המשפטי לממשלה, יצר את המסלול להסדרת התשלומים הנגזרים מההסדר, וזאת עד למיסודו עם "מבטחים", או מול כל קרן אלטרנטיבית שתבחר בעתיד, בתיאום עם ארגון עובדי צה"ל.

3. משרד הביטחון מחוייב לפסיקתו של היועץ המשפטי לממשלה, ולפיכך האחריות למימוש הזכות לפנסיה מקיפה לעובדים הינה של המשרד.

בברכה

צביקה כהן
סגן המנהל הכללי
וראש אגף משאבי אנוש

עבור לתוכן העמוד