פנסיה מקיפה לעובדי צה"ל

בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה, זכאים כל עובדי צה"ל לפנסיה מקיפה. החלטה שקבלה גיבוי מלא ע"י משרד הביטחון וצה"ל.

לפי דרישת ארגון עובדי צה"ל, הוכן מסמך שקבל תוקף משפטי – בו מתחייבת מערכת הביטחון ומרכז תע"צ לאפשר פנסיה מקיפה לעובדי צה"ל ולמנוע מהם כל פגיעה.

מצ"ב המסמך, המפרט את מכלול הנושאים של הפנסיה המקיפה, לה זכאים העובדים.

  עמוד 1
  עמוד 2
  עמוד 3
  עמוד 4
  עמוד 5
עבור לתוכן העמוד