עדכון פנסיה - קרן ותיקה

11/07/2010

מכתבו של היועץ הפנסיוני

  1. רצ"ב מכתבו של מר יעקב זלוטניק היועץ הפנסיוני של הארגון - על עדכון הפנסיה בקרנות הותיקות.
  2. אני שמח שעדכון הפנסיות בקרנות הותיקות יבוצע ביולי 2010, בהתאם למאבק שניהל יו"ר ההסתדרות החדשה - הח' עופר עיני ויו"ר הסתדרות הגמלאים הארצית - הח' גדעון בן ישראל. בסופו של מאבק יש הצלחה.
  3. בכל בירור יש לפנות לחברת עמיתים קרנות פנסיה ותיקות בטלפון: 6667* או: 03-9298555.
  4. נא להביא לידיעת הגמלאים באמצעות מועדוני הגמלאים.

ב ב ר כ ה ,

יהושע מימון
יו"ר ארגון עובדי צה"ל

  פנסיה קרן ותיקה
עבור לתוכן העמוד