הסכם פנסיה לעובדי צה"ל שנקלטו בעבודה מ-1.1.95

הסכם פנסיה לעובדי צה"ל שנקלטו בעבודה מ- 1.1.95
 
הננו שמחים להודיע כי לאחר ניהול מו"מ ארוך ומקצועי הגיעו ארגון עובדי צה"ל וקרן הפנסיה מבטחים החדשה להסכמה בדבר הסדרת תנאי הפנסיה עבור חברי הארגון, תוקף ההסכם מ- 1.1.06 עד 31.12.09.
לנו אין ספק שההסדר הפנסיוני שהצדדים הגיעו אליו ופרטיו מפורטים בהמשך הם מהמשובחים והטובים בתחום הפנסיה ויש בהם כדי לשפר באופן משמעותי את הפנסיה לה יהיה זכאי חבר הארגון בעת הפרישה או חס וחלילה בעת אירוע של נכות או פטירה.
כמבוטח/ת בקרן הפנסיה "מנורה מבטחים החדשה" מצאנו לנכון להציג בפניך מספר עובדות מהותיות אשר יצדיקו שוב את בחירתך. הביטוח הפנסיוני הינו החיסכון הגדול ביותר שלך במהלך שנות עבודתך והוא אשר אמור לאפשר לך ולמשפחתך, שמירה על רמת חיים  נאותה בעת פרישה לפנסיה, או חס וחלילה בעת אירוע של נכות או פטירה. כל שינוי בביטוח הפנסיוני שלך, דורש בדיקה מעמיקה ובחינת כל ההשלכות של פעולה זו.
 
5 דברים שכדאי לדעת על הפנסיה ועל מנורה מבטחים החדשה:

 • מבטחים החדשה נרכשה בשנת 2004 ע"י קבוצת הביטוח "מנורה".
 • אחד מכל שני מצטרפים לקרן פנסיה בעשור האחרון הצטרף למבטחים החדשה.
 • תוכנית הפנסיה במבטחים החדשה (יותר) כוללת: פנסיית זקנה מגיל פרישה,
  פנסיית נכות לאובדן כושר עבודה, פנסיית שארים למקרה מוות.
 • שווי הפנסיה של מצטרף בן 30 בעל שכר ממוצע במשק יהיה שווה בגיל פרישה  
  לערכה של דירת 4 חדרים ממוצעת באזור השרון.
 • הגודל בפנסיה כן קובע.

למנורה מבטחים החדשה, קרן הפנסיה החדשה הגדולה והמובילה בישראל:

 • כ-475,000 מבוטחים. הכי גדולים בשבילך!
 • הון ציבור של מעל 16 מיליארד ₪ !!! הכי יציבים בשבילך !
 • לקוחות מבטחים יכולים להנות משירות איכותי ב-20 סניפים, אינטרנט ומרכז מידע ושירות. הכי אישיים וקרובים אליך !
 • תשואות גבוהות במיוחד על ההשקעות החופשיות (נומינליות ברוטו): 9.66% בשנת בשנת 2004, 13.62% בשנת 2005 ו-94.59% תשואה נומיליות מצטברת בשנים 1999 – 2005 !!! המשמעות: פנסיה גבוהה יותר בגיל הפרישה בשבילך ולמשפחתך !!!
 • קבוצת הביטוח "מנורה" מובילה את התשואות בענף הביטוח במשך 14 שנים.
 • ב-2005 חילקה מנורה מבטחים החדשה עודפים אקטואריים ועתודות (בגין 2003-05) בסכום של למעלה מ-1.4 מיליארד ₪ לחברי הקרן.

הטבות ייחודיות לאזרחים עובדי צה"ל!

 • ארגון עובדי צה"ל והנהלת מבטחים החדשה סיכמו על מדיניות הענקת הטבות ייחודיות לחברי הארגון, לפיה יוענק לך החזר דמי ניהול בגובה 4.25% מההפקדות השוטפות, וכן 0.25% מהצבירה השנתית.
 • עפ"י דרישת הארגון כל החזרי דמי הניהול ירשמו כחסכון בקרן בכרטיסו האישי של העובד, ע"מ שיגדיל את גובה הפנסיה בבוא העת.

השלמת פנסיה

 • כידוע לך משהב"ט שילם למבטחים 15.5% במקום 17.5% ויצר חוסר של 2% לפנסית הזקנה החל מ-1.10.03 החלו לשלם 17.5%, כפי שנקבע בהוראת האוצר.
 • לתקופה בין 1.10.03 – 1.1.95 תבצע חברת "מנורה מבטחים" השלמה בסך של 2% ובתנאי שתתמיד עד גיל 55 שנה, והיה ועזבת את צה"ל למקום עבודה. אחר והמשכת להיות חבר "במנורה מבטחים" תהנה מזכויות אלו כמו כל עובד צה"ל.
 • הטבה זו תרשם בכרטיסך האישי בימים אלו והינה הטבה משמעותית לפנסית הזקנה.
   

חבילת שרות
כמו כן תעמיד מבטחים בתאום עם הארגון לרשות אזרחים עובדי צה"ל ימי עיון וכנסי הסברה. סה"כ 200,000 ₪ לכל שנה משנת ההסכם.
בימים אלה בוחן הארגון יחד עם קבוצת "מנורה" אפשרויות נוספות לשיתופי פעולה בתחומים ביטוחיים נוספים שנטרתם הינה לשפר את מצבך הביטוחי הן בתחום האיכותי (היקף כיסויים נרחב) והן בתחום הכמותי (עלויות ייחודיות לחברי הארגון).
חשוב לנו לשמור אתך על קשר: בכל שאלה או התלבטות מקצועית בנושא הפנסיוני, מעמידה מבטחים לרשותך מנהל תיק אישי, אתר אינטרנט, לשכות השירות ברחבי הארץ וגם באמצעות מרכז המידע והשירות הארצי.
1-700-700-064
 
 
                                              ב כ ב ו ד     ר ב ,
 
        יהושע מימון                                                                       אורן אלאון
   יו"ר ארגון עובדי צה"ל                                                       מנכ"ל "מנורה מבטחים"
  


תוספת שתתווסף לעובד שהצטרף לקרן לפני 30.9.2003
 
 
עובד יקר,
  
ארגון עובדי צה"ל, במסגרת משא ומתן עם הנהלת קרן הפנסיה מבטחים החדשה, השיג עבורך הטבה מיוחדת:
בהגיעך לגיל 55 תזוכה, בכפוף לתנאי ההסכם, בסכום של _____________ש"ח אשר יצורף במועד זה ליתרתך הצבורה. סכום זה יביא להגדלת הפנסיה שלך החל מגיל הפרישה.
הטבה זו הינה פיצוי בגין התקופה בה הועברו בגינך לקרן הפנסיה דמי גמולים בשיעור נמוך מ-17.5%.
 
הטבה ייחודית זו הינה נכס יקר מאוד עבורך !
 
ארגון העובדים ומבטחים החדשה
מאחלים לך המשך חברות בקרן לעוד שנים רבות של
בריאות טובה והצלחה !!!

עבור לתוכן העמוד