בנק מזרחי טפחות

  הלוואה לאזרחים ע"צ וגמלאים

סכום ההלוואה

תקופת ההלוואה

אחוז ריבית
לקוחות כל הבנקים

אחוז הריבית
לבעלי חשבון משכורת
או מעבירי משכורת לבנק

שיטת ההחזרים

 עד 50,000 ש"ח  עד 36 חודשים  פריים + 1.25%  פריים + 0.25%  הוראת קבע
 עד 50,000 ש"ח  עד 48 חודשים  פריים + 1.50%  פריים + 0.50%  הוראת קבע
 עד 50,000 ש"ח  עד 60 חודשים  פריים + 2.00%  פריים + 1.00%  הוראת קבע

 

 הלוואת השלמה עד 100,000 ש"ח נוספים: 

תקופת ההלוואה

אחוז ריבית
לקוחות כל הבנקים

אחוז הריבית
לבעלי חשבון משכורת
או מעבירי משכורת לבנק

שיטת ההחזרים

 עד 24 חודשים  פריים + 2.95%  פריים + 0.95%  הוראת קבע
 עד 36 חודשים  פריים + 3.1%  פריים + 1.1%  הוראת קבע
 עד 60 חודשים

-

 פריים + 1.9%  הוראת קבע

 הערות:

הלוואה עד 30,000 ₪ ללא ריבית או מענק של 1,500 ₪ למעבירי משכורת בסך 7,000 ₪.

הלוואה עד 15,000 ₪ ללא ריבית או מענק של 750 ₪ למעבירי משכורת בסך 4,000 ₪.

עבור לתוכן העמוד