בנק הפועלים

גובה ההלוואה עד 100,000 ש"ח לעובדים וגמלאים

תקופת ההלוואה

אחוז ריבית
לבעלי חשבון משכורת
בבנק הפועלים

לקוחות שאר הבנקים

עד 47 חודשים  פריים + 0.35% פריים + 0.9%
בין 48-70 חודשים  פריים + 1% פריים + 1.6%
בין 71-84 חודשים  פריים + 1.45% פריים + 2%

 

עבור לתוכן העמוד