רשימת תפקידים

כתובת למשלוח מכתבים:

בית ההסתדרות החדשה, רח' ארלוזורוב 93, תל-אביב 62098

פקס: 03-6912478

דואר אלקטרוני לשליחת מיילים אישיים: ovdayzahal@gmail.com

שם

תפקיד

טלפון

דואר אלקטרוני

 משה פרידמן  יו"ר ארגון עובדי צה"ל  03-6921482
 אדיר פרידמן  רמ"ט ארגון עובדי צה"ל
 וממונה רווחה
 03-6921482

adirf@histadrut.org.il

 דורון ויזל  ראש חטיבת איגוד מקצועי  03-6921482

doronv@histadrut.org.il

 ניסים לוי  ראש תחום רווחה  03-6921482

 nisiml@histadrut.org.il

 מור עמירה  מנהלת לשכת יו"ר
 וגמול השתלמות
 03-6921482

zahalwork@histadrut.org.il

 רונית זמיר  מזכירה בארגון
 ומזכירת וועדות הארגון
 03-6921482

ronitza@histadrut.org.il

 צביה סעדי  מנהלת כספים ומלגות  03-6921482

zvias@histadrut.org.il

 הילה פרום  מנהלת פרוייקטים  03-6921482

hilaf@histadrut.org.il

עבור לתוכן העמוד