ביטוח הדדי

13/10/2013

פוליסת ביטוח ( חיים ) הדדי – לעובדי צה"ל

 1. ארגון עובדי צה"ל כרת הסכם לביטוח חיים קולקטיבי עבור עובדי צה"ל ובת / בן זוג שיבחרו להצטרף לתוכנית, עם חברת " מגדל ". הכוונה היא הצעה של פוליסה קולקטיבית שמוזילה את עלויות הביטוח, לחברים שיבקשו להצטרף לציבור מבוטחים.
 2. תנאיו המפורטים המלאים של הביטוח נקבעו בתנאי הפוליסה. כיסויים: (הביטוח נותן מענה ל- 3 מקרים ) :
  א. ביטוח חיים – במקרה של פטירת עובד כיסוי של 200 אלף ש"ח.
  ב. ביטוח חיים – במקרה של פטירת בת/בן זוג כיסוי של 50 אלף ש"ח.
  ג. יציאה לנכות צמיתה ( מוחלטת ותמידית לפי תנאי הפוליסה) . כיסוי של 60 אלף ש"ח.
 3. גובה הפרמיה: גובה הפרמיה המשולמת ע"י העובד כוללת :
  א. פרמיה הכוללת לעובד לשנה הינה 363 ₪ ומחולקת ל- 12 תשלומים.
  ב. הפרמיה הכוללת לבת/בן זוג לשנה הינה 70 ₪ , דהיינו פרמיה שנתית לעובד ובת/בן זוג הינה 433 ₪.
 4. גיל המבוטח : גיל הצטרפות מינימאלי הינו 18 ועד גיל מקסימלי לביטוח 67.
 5. חשיבות הביטוח : הביטוח הינו קולקטיבי, דהיינו ככל שמספר המבוטחים גדול יותר , יוכל הארגון, בשנים הבאות לדרוש להפחית את עלות הפרמיה שמשלם העובד. חשיבות הביטוח הינה לעובד ולבני משפחתו !!!
 6. הצטרפות/ביטול חברות - עובד המעוניין להצטרף לפוליסה זו או לבטל הפוליסה, נדרש להתקשר לסוכנות הביטוח "פוליביט" בטל': 1800-800304
 7. כתב מינוי מוטבים: מוטב הוא אדם שהמבוטח קבע שהוא ייהנה מתגמולי פוליסת הביטוח, במקרה בו תקום זכאות ביטוחית למבוטח. בעת הצטרפות לביטוח חיים יש להגיש טפסי כתב מינוי למוטבים למקרה ביטוח.
  א. יש למלא נספח 2א' – מוטבי העובד.
  ב. יש למלא נספח 2ב' – מוטבי בת/בן הזוג.
  ג. בטופס כתב מינוי מוטבים ( המצ"ב ) יש לציין פרטי המוטב כולל מספר תעודת זהות וכן לציין את החלק היחסי באחוזים שיזכה לו כל מוטב. ולהעבירו לחברת " מגדל" למספר פקס 03-5681183 או לכתובת: "מגדל" צוות קולקטיב לידי ליטל בר יוחאי, רח' היצירה 2 קומה 5 אזור B קרית אריה, פתח תקוה, 4951228.
 8. כיצד לבחור ולעדכן את המוטבים בביטוח החיים לידיעתכם , נקבע בפסיקה של בתי משפט לענייני משפחה כי במידה וקיימת סתירה בין מוטבי הפוליסה כפי הרשום בחברת הביטוח, לבין הצוואה הרי שהפוליסה גוברת, חברת הביטוח אינה מחויבת למוטבים שאינם מופיעים בפוליסה, דהיינו קביעת מוטבים בפוליסה לביטוח חיים יכולה לגבור על הוראת צוואה.
  א. במידה ובעל הפוליסה לא הגדיר מוטבים כלל, הרי שמוטבי הפוליסה יהיו יורשיו החוקיים לאחר אישור בית המשפט.
  ב. לציון שם המוטב ישנה חשיבות – במקרה של מות המבוטח, יכולים המוטבים לדרוש את כספם בזכות המצאת תעודת פטירה בלבד. וללא צורך צו ירושה מבית משפט , דבר שלוקח זמן ממושך.
  ג. זכותו של המבוטח למנות או לבטל מוטב אינה מותנית בהסכמת המוטב או בידיעתו.
  ד. המלצה חשובה אחרונה – יש לבדוק את רשימת המוטבים מעת לעת, ולוודא כי המוטבים הנכונים הם אלה אשר המבוטח בחר למנות.
  טופס שינוי מוטבים
  טופס שינוי מוטבים - מילוי ע"י בן/בת הזוג
עבור לתוכן העמוד