ביטוח בריאות

ביטוח בריאות פרטי מהווה פתרון לבעיות קבועות ומתמשכות של מערכת הבריאות הציבורית. ביטוח בריאות פרטי מאפשר שליטה מלאה בתהליך הטיפול הרפואי ללא תלות והמתנה לאישורים של ועדות שונות במשרד הבריאות ו/או קופות החולים. הביטוחים שניתנים ע"י הארגון:

 

ביטוח בריאות בסיסי (במימון מלא של הארגון) - כולל: כיסוי עבור השתלות, טיפולים מיוחדים וניתוחים בחו"ל, תרופות מחוץ לסל הבריאות  וזאת ללא עלות לעובד.  

ביטוח בריאות מורחב (מסובסד ע"י הארגון) - כיסוי נרחב ומקיף, בדיקות אבחון והתייעצות אצל מומחים, חוות דעת רפואית בחו"ל, ניתוחים פרטיים, שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים. 

 

עבור לתוכן העמוד