תשואות קופות גמל אפריל 2009

18/05/2009

שם הקופה

מס' מס הכנסה

בנק מתפעל

שווי נכסים ל-30.4.09
במ' ש"ח

תשואת חודש 
אפריל 2009

תשואה מצטברת
לשנת 2009

קרנות השתלמות
סמדר - קרן השתלמות 398 אוצר החייל 742.54 3.92% 13.35%
משגב 564 אגוד 281.67 4.21% 14.24%
איילון - מקפת השתלמות 514 פועלים 24.23 3.44% 11.11%
איילון הייטק 679 אגוד 13.07 2.75% 9.23%
איילון השתלמות מסלול כללי ב 1060 לאומי 46.79 3.67% 13.27%
איילון השתלמות מניות 1055 לאומי 3.51 10.77% 20.46%
איילון - קרן השתלמות * 1143 אגוד 126.40 0.05% 0.30%
איילון השתלמות מסלול מט"ח 1056 לאומי 1.23 0.24%- 8.97%
איילון השתלמות מסלול טווח קצר 1061 לאומי 6.37 1.22% 3.5%
איילון השתלמות מסלול מדד 1057 לאומי 0.83 0% 0%
קופות תגמולים
בטחון - קופת גמל 258 אוצר החייל 408.91 4.05% 13.28%
איילון - מקפת תגמולים 511 פועלים 422.06 3.88% 12.53%
ביצרון - קופת גמל 409 אוצר החייל 298.29 4.05% 14.16%
מצוק 953 אגוד 109.40 4.49% 14.90%
איילון תגמולים ופיצויים 230 אוצר החייל 142.29 3.39% 12.05%
שריון - קופת גמל 440 אוצר החייל 68.02 3.60% 12.84%
איילון גמל מסלול כללי ב' 1067 לאומי 40.78 3.92% 13.44%
איילון גמל מסלול מניות 1062 לאומי 4.66 11.20% 19.6%
רכס קרן תגמולים לשכירים ולעצמאים * 1138 אגוד 152.38 0.05% 0.3%
איילון גמל מסלול טווח קצר 1068 לאומי 12.68 1.26% 3.40%
איילון גמל מסלול מט"ח 1063 לאומי 0.45 0.74% 9.22%
איילון גמל מסלול מדד 1064 לאומי 0.73 0% 0%
קופות פיצויים מרכזיות
איילון מרכזית לפיצויים ב' 246 אגוד 248.80 4.03% 13.75%
הבטחון - קופת פיצויים מרכזית 268 אוצר החייל 83.28 3.68% 12.69%
איילון - מקפת פיצויים 512 פועלים 13.59 2.51% 7.19%
איילון פיצויים מסלול כללי 1072 לאומי 10.39 3.85% 12.83%
איילון פיצויים מסלול מדד 1070 לאומי 2.48 1.80% 18.9%
איילון פיצויים מסלול מט"ח 1069 לאומי 1.19 0.62% 8.84%
תצפית קמפ"צ מסלולית 615 אגוד 33.16
סה"כ נכסים מנוהלים 3.32 מיליארד ש"ח
עבור לתוכן העמוד