תשואה חיובית של 3.5% בקופות הגמל במרס

ה ק ו פ ו ת      ה ג ד ו ל ו ת *

גוף מנהל

הקופה

תשואה במרס

תשואה מתחילת השנה

היקף נכסים**

פסגות גדיש 3.66% 9.86% 15,724
כלל ביטוח תמר 3.52% 9.09% 9,774
כלל ביטוח גפן 3.37% 9.28% 1,339
הראל עצמה 3.44% 8.88% 8,557
הראל תעוז 3.41% 8.61% 2,795
דש תגמולים 4.26% 9.37% 3,340
פסגות*** שיאון 1.39% 11.32% 2,095
אקסלנס תגמולים ופיצויים 3.11% 11.9% 1,415
אקסלנס עתיד 2.54% 9.23% 1,363
אקסלנס יסודות 1.68% 3.57% 1,116
מנורה מבטחים מבטחים
תגמולים ופיצויים
2.78% 8.61% 1,287
* המנהלות יותר ממיליארד שקל
** במיליוני ש"ח
***בניהול פריזמה לפני המיזוג עם פסגות
עבור לתוכן העמוד