נתוני השוואה חודשיים ומצטברים לשנת 2009

22/10/2009

שם הקופה

שווי נכסים
במ' ש"ח

תשואת חודש
ספטמבר 2009

תשואה מצטברת
לשנת 2009

קרנות השתלמות
סמדר - קרן השתלמות 807.12 1.50% 23.59%
משגב 306.49 1.39% 25.91%
איילון מקפת השתלמות 25.82 1.81% 20.73%
איילון הייטק 13.4 2.03% 17.88%
איילון השתלמות מסלול כללי ב 77.43 2.22% 23.46%
איילון השתלמות מניות 4.65 3.95% 45.50%
איילון - קרן השתלמות * 91.32 0.03% 0.37%
איילון השתלמות מסלול מט"ח 1.19 1.47% - 1.39% -
איילון השתלמות מסלול טווח קצר 14.75 0.20% 5.82%
איילון השתלמות מסלול מדד 17.72 1.36% 4.36%
קופות תגמולים
בטחון - קופת גמל 430.54 1.49% 23.54%
איילון - מקפת תגמולים 453.1 1.22% 23.62%
ביצרון - קופת גמל 312.039 1.45% 24.59%
מצוק 115.05 1.49% 24.92%
איילון תגמולים ופיצויים 165.39 1.59% 21.26%
שריון - קופת גמל 71.18 1.59% 23.04%
איילון גמל מסלול כללי ב 82.4 2.08% 23.65%
איילון גמל מסלול מניות 6.27 4.05% 44.14%
רכס קרן תגמולים לשכירים ולעצמאיים 101.73 0.07% 0.42%
איילון גמל מסלול טווח קצר 26.19 0.21% 5.56%
איילון גמל מסלול מט"ח 0.47 1.41% - 1.00%
איילון גמל מסלול מדד 33.17 1.16% 4.17%
קופות פיצויים מרכזיות
איילון מרכזית לפיצויים ב' 266.07 1.49% 24.80%
הבטחון - קופת פיצויים מרכזית 87.31 1.87% 22.01%
איילון - מקפת פיצויים 13.28 1.66% 14.24%
איילון פיצויים מסלול כללי 9.84 1.59% 22.49%
איילון פיצויים מסלול מדד 3.36 0.99% 23.39%
איילון פיצויים מסלול מט"ח 1.1 1.01% - 1.05%
תצפית קמפ"צ מסלולית 30.07
ביטוח משתתפות ברווחים
קרן ט 19.31 1.85% 26.62%
קרן י 1052.84 1.67% 27.84%
קרן יא 213.14 1.95% 27.57%
איילון יתרון אג"ח 2.53 1.26% 13.30%
איילון יתרון מניות 1.29 4.37% 49.01%
איילון יתרון כללי 112.58 2.22% 25.29%
איילון יתרון פתרונות פיננסים כללי 1.9 1.87% 26.06%
איילון יתרון שקלי 2.33 0.18% 0.83%
פנסיה
איילון פסגה 572.039 1.88% 19.07%
איילון פסגה מנהלים 26.328 1.6% 24.41%
מגן זהב 527.338 2.03% 22.09%
עבור לתוכן העמוד