סגנים ויו"ר ועדות

שם ומשפחה

תפקיד

טל' נייד

 ישי שוקר מ"מ יו"ר הארגון

058-6667300

 זכריה דובני סגן יו"ר הארגון 052-9274500
 מרסל שטרית סגן יו"ר הארגון 052-9289198
 אורי כהן  סגן יו"ר הארגון  052-9461867
 יורם מרגלית סגן יו"ר הארגון 050-7292485

 יו"ר ועדות בארגון עובדי צה"ל

שם ומשפחה

תפקיד

טל' נייד

 אורי כהן יו"ר וועדת מלגות

052-9461867

 צביקה וינטר יו"ר וועדת שכר עידוד

052-9461938

 ציון ישראל

יו"ר וועדת ספורט

052-9462145

 משה חכמון מ"מ יו"ר וועדת ספורט

052-9466536

 דינה חיון יו"ר וועדת מעמד האישה

052-9460749

 מרצ'ל מיכאלוביץ יו"ר וועדת פנסיה

054-5958473

 דני אדן וועדת הלוואות

052-9288534

 אלי לוסטגרטן וועדת ימי השתלמות

052-9461052

 צביקה וינטר וועדת ימי השתלמות

052-6601868

 יעיש שטרית ועדת זמן נסיעה

052-9461267

עבור לתוכן העמוד