עיקרי נוהל - קרן סיוע רפואי בארץ

27/10/2013

עקרי נוהל - קרן סיוע רפואי בארץ

 

1. בארגון עובדי צה"ל הוקמה קרן לסיוע רפואי לעובדי צה"ל ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה. ( בן/בת זוג וילדי העובד עד גיל 27 ).

 

2. מטרות הקרן:
א. מתן סיוע לזכאים לרכישת תרופות, שאינן בסל הבריאות.
ב. מתן סיוע לזכאים ברכישת מכשירים רפואיים.
ג. מתן סיוע לזכאים לטיפול רפואי/אירועים חריגים/ מחלות קשות.

 

3. הזכאות להגשת בקשה לקרן: הזכאות הינה בעבור עובד צה"ל, הנמצא בשירות במשך 12 חודשים לפחות.

 

4. גובה הסיוע: הקרן לסיוע רפואי בארץ רשאית לאשר סיוע בגובה עד 50% מסך ההוצאה הכספית הכוללת ועד תקרה של 6,000 ₪. במקרים חריגים לאור חומרתם - רשאית הוועדה להמליץ ליו"ר ארגון, סיוע כספי כפול מהסיוע הרגיל.

 

5. נוהל הגשת הבקשה: מילוי טופס בקשה ( המצ"ב ) ע"י העובד ובהמלצת יו"ר וועד עובדים ומזכיר אזורי.

 

5.1. צירוף הנספחים הר"מ לבקשה:

א. מכתב מרופא מטפל במחלה לה נתבקש הסיוע ובו המלצה לרכישת המכשיר, התרופה, הטיפול הרפואי, אחד מהם או יותר.

ב. קבלות מקוריות בלבד לשנת התקציב השוטפת, המעידות על הוצאה כספית בגובה 200 ₪ ומעלה לקבלה.

ג. אישור קופ"ח / ביטוח משלים על השתתפות / אי השתתפות במימון ההוצאה.

ד. אישורים רלוונטיים נוספים אשר יכולים לסייע לוועדה בקבלת החלטה.

 

6. הבקשות תועברנה על ידי המזכירים האזוריים לידי ראש תחום רווחה בארגון עובדי צה"ל.

 

7. לא יאושר במסגרת הקרן: על אף האמור, הקרן לסיוע רפואי בארץ לא תאשר סיוע בגין המקרים הבאים:

א. תרופות למחלות כרונית הקיימות בסל הבריאות.

ב. טיפול בגין אשפוז גריאטרי.

ג. אבחון דידקטי (למעט אבחון פסיכודידקטי).

ד. הוצאות בגין ריפוי שיניים (כולל תותבות).

ה. הוצאה בגין רכישת משקפיים / עדשות מגע / מדרסים.

ו. ניתוחים קוסמטיים.

ז. הוצאות רפואיות שלא עפ"י הנחיית רופא מטפל.

ח. טיפולים שבוצעו במסגרת פרטית ( למעט מחלות קשות ).

  טופס בקשה לסיוע רפואי - למילוי ע"י העובד
עבור לתוכן העמוד